Privacyverklaring 2Man Trading Company B.V.

2Man Trading Company B.V. (hierna: 2Man), en hiermee inclusief al haar activiteiten ondergebracht in de merknamen 2Man Business Strategies, TrafficQuest, Phoenix Optical Systems en Ideaze, levert diensten en producten aan de zakelijke markt. De activiteiten van 2Man betreffen onder andere advisering, productontwikkeling en productie, en communicatie diensten.

 

Bij het uitvoeren van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

 

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe 2Man omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens 2Man waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

De producten en diensten van 2Man worden alleen aan de zakelijke markt aangeboden.  Dit betekent dat 2Man alleen aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.

Welke persoonsgegevens 2Man verwerkt


In deze paragraaf vindt u per dienst / product een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

 1. Type dienst: voor welke dienst / product gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
 2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
 3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
 4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens.
 5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
Type dienst
a)
Type gegevens

b)

Bewaartermijnen

c)

Verantwoordelijke

d)

Grond voor verwerking

e)

Algemeen

 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie. Tot 2 jaar na levering van het product 2Man Uitvoering lever-overeenkomst
Adres waar de dienst / product worden geleverd. Tot 7 jaar na levering van het product 2Man Wettelijk verplichte bewaartermijn
Bedrijfsnaam voor facturatie. Tot 7 jaar na levering van het product 2Man Wettelijk verplichte bewaartermijn
Informatie aangeleverd door afnemer voor service en garantievragen. Twee jaar 2Man Uitvoering overeenkomst
Website Ingevulde gegevens contactformulier. 1 jaar 2Man Uitvoering contact-verzoek

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt 2Man uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een bericht aan een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om voor overleg met u direct in contact te komen moet 2Man over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt 2Man uw gegevens voor het produceren, laten produceren van producten in eigen of derden faciliteiten; en bij het oplossen van garantie, technische of service gerelateerde problemen.

 

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld


Voor het leveren van bepaalde diensten / producten maakt 2Man gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft 2Man contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa[1] bevindt, dan garandeert 2Man dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

 

2Man is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Welke rechten heeft u


Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft 2Man minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • als u uw verzoek aan ons richt namens een bedrijf stuurt u bewijs mee waaruit blijkt dat u gerechtigd bent namens het bedrijf op te treden.
 • Indien u ons verzoekt als private partij dan ontvangen wij graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het burgerservice-nummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door 2Man worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover 2Man beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is 2Man van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw informatie en / of leveringsopdracht. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop 2Man uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om 2Man een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Hoe u ons kunt bereiken


Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Per post: Dorpsweg 140, 3738CK Maartensdijk
 • Telefonisch: maandag t/m vrijdag tussen 9u00 en 17u00 +31 346 210 204.
 • Email: contact Kees Mudde kees@2man.eu

 

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?
In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht 2Man daarover zo spoedig mogelijk te informeren via kees@2man.eu  onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

 

2Man kan de inhoud van deze privacyverklaring aanpassen.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.